Žáci přijati do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

V rámci správního řízení rozhodl ředitel školy takto:

K základnímu vzdělávání byly přijaté děti:

Pořadové

číslo

Registrační číslo žádosti

Pořadové

číslo

Registrační číslo žádosti

1.

01/2022

27.

30/2022

2.

03/2022

28.

31/2022

3.

05/2022

29.

32/2022

4.

06/2022

30.

37/2022

5.

07/2022

31.

38/2022

6.

08/2022

32.

39/2022

7.

09/2022

33.

40/2022

8.

10/2022

34.

41/2022

9.

11/2022

35.

42/2022

10.

12/2022

36.

43/2022

11.

13/2022

37.

44/2022

12.

15/2022

38.

45/2022

13.

16/2022

39.

46/2022

14.

17/2022

40.

47/2022

15.

18/2022

41.

48/2022

16.

19/2022

42.

49/2022

17.

20/2022

43.

50/2022

18.

21/2022

44.

51/2022

19.

22/2022

45.

52/2022

20.

23/2022

46.

 

21.

24/2022

47.

 

22.

25/2022

48.

 

23.

26/2022

49.

 

24.

27/2022

50.

 

25.

28/2022

51.

 

26.

29/2022

52.

 

V Holicích dne 12. 4. 2022

Mgr. Roman Matoušek
ředitel školy