Aktuality

Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského

Název projektu: Šablony I - Moderní vzdělávání v ZŠ Holice, Komenského
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006735
Období realizace: 1. 9. 2023 – 31.8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

• Školní asistent ZŠ
• Školní speciální pedagog ZŠ
• Dvojjazyčný asistent ZŠ
• Kariérový poradce ZŠ
• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
• Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Za subjekt ŠD

• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
• Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

 

Šablony I - Moderní vzdělávání

Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia. 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Cíl 172
Cíl 173 a 174

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ Holice, Komenského 100 pro školní rok 2024/2025

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

22. 3. - Komenčák slaví Velikonoce

V pátek 22. března 2024 proběhne na ZŠ Komenského v budově 1. stupně Velikonoční dílny. Začátek akce je plánován na 14.00. Těšit se můžete na dílničky pro děti, občerstvení a mnoho další zábavy.