Školní parlament

Cíle

  • Spoluvytvářet atmosféru školy. Aby se zde všichni cítili bezpečně a byla respektována jejich důstojnost a umožněné vzdělávání
  • Pomáhat předcházet negativním jevům
  • Navrhovat zlepšení vybavenosti školy
  • Pomáhat organizovat školní akce

ŠP pracuje od školního roku 2010-2011.

Každou třídu od 4. ročníku zastupují 2 poslanci.

ŠP se schází obvykle jednou za měsíc v budově 2. stupně. Z jednání je vždy pořízen zápis, který předseda ŠP posílá řediteli školy.

Ve školním roce 2022-2023 proběhla 1. schůzka 4.10., předsedou ŠP byl zvolen Vojtěch Tošovský z 8.B.