Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. Jarní prázdniny v okrese Pardubice budou v týdnu od 28. února do 6. března 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Poznámka: Pátek 15. dubna 2022 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyučování v druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

  

Pedagogické rady

 

 Rada:

 

Termín:

zahajovací (Organizace a úkoly šk. roku 2021/2022) 31. 8. 2021
1.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 16. 11. 2021
1.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků) 20. 1. 2022
3.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 19. 4. 2022
2.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků, Hodnocení šk. roku) 21. 6. 2022

 

Provozní porady

Podle potřeby v úterý od 14.30 (říjen, prosinec, březen, květen).
1. st. - každá středa ráno
2. st. - každé úterý ve 14.00

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 7. 4. a v pátek 8. 4. 2022 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také "SŠ") a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školníím roce 2021/2022 nejsou zatím nezveřejněny ve věstníku. 

Sdružení rodičů dětí ZŠ Holice, Komenského 100

Výbor rady rodičů: 21. 9. 2021

Rada rodičů: 16. 11. 2021, 19. 4. 2022, květen 2022

Třídní schůzky: 

Dle ep. situace, možné i online

1. - 5. - 4. 10. 2021 (úterý) - společná
6. - 9. - 5. 10. 2021 (úterý), 23. 11. 2021 (úterý) - jen 9. AB

Konzultační odpoledne 1. - 5.:

22. 11. 2021, 25. 4. 2022

Konzultační odpoledne 6. - 9.:

23. 11. 2021 (6. AB, 7. AB, 8. AB), 15. 3. 2022 (úterý), 26. 4.

Vedení školy:

Mgr. Roman Matoušek - ředitel školy
Mgr. Lenka Thérová - zástupce ředitele
Mgr. Lenka Nováková - výchovná poradkyně
Lenka Němcová - vedoucí vychovatelka
Mgr. Zuzana Šmejcová - zást. 1. stupně
Ivana Vondroušová - adm. pracovnice
Miroslav Pacovský - školník

Schůzky budou dle potřeby.

Invetarizační komise: Mgr. Lenka Thérová, Ivana Vondroušová, Miroslav Pacovský