Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v okrese Pardubice budou v týdnu od 6. března do 10.března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Poznámka: pátek 7. dubna 2023 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyučování v druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

 

Pedagogické rady

 

 Rada:

 

Termín:

zahajovací (Organizace a úkoly šk. roku 2022/2023) 31. 8. 2022
1.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 15. 11. 2022
1.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků) 24. 1. 2023
3.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 18. 4. 2023
2.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků, Hodnocení šk. roku) 20. 6. 2023

 

Provozní porady

Podle potřeby v úterý od 14.30 (říjen, prosinec, březen, květen).
1. st. - každá středa ráno
2. st. - každé úterý ve 14.00

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4. 2023 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také "SŠ") a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školníím roce 2022/2023 platí:

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2022
Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají do 1. 3. 2023

Sdružení rodičů dětí ZŠ Holice, Komenského 100

Výbor rady rodičů: 22. 9. 2022

Rada rodičů: 15. 11. 2022, 18. 4. 2023, květen 2023

Třídní schůzky: 

Dle ep. situace, možné i online

1. - 5. - 26. 09. 2022 - společná
6. - 9. - 27. 09. 2022, 22. 11. 2022 (úterý) - jen 9. AB

Konzultační odpoledne 1. - 5.:

21. 11. 2022, 24. 4. 2023

Konzultační odpoledne 6. - 9.:

22. 11. 2022 (6. AB, 7. AB, 8. AB), 25. 4. 2023

Vedení školy:

Mgr. Roman Matoušek - ředitel školy
Mgr. Lenka Thérová - zástupce ředitele
Mgr. Lenka Nováková - výchovná poradkyně
Lenka Němcová - vedoucí vychovatelka
Mgr. Zuzana Šmejcová - zást. 1. stupně
Ivana Vondroušová - adm. pracovnice
Miroslav Pacovský - školník

Schůzky budou dle potřeby.

Invetarizační komise: Mgr. Lenka Thérová, Ivana Vondroušová, Miroslav Pacovský