Organizace školního roku

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle pro okres Pardubice stanoveny na 11. 3. – 17. 3. 2024. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Pedagogické rady

 

 Rada:

 

Termín:

zahajovací (Organizace a úkoly šk. roku 2023/2024) 1. 9. 2023
1.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 14. 11. 2023
1.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků) 23. 1. 2024
3.čtvrtletí (Průběžná klasifikace chování a prospěchu žáků) 16. 4. 2024
2.pololetí (Klasifikace chování a prospěchu žáků, Hodnocení šk. roku) 18. 6. 2024

 

Provozní porady

Podle potřeby v úterý od 14.30 (říjen, prosinec, březen, květen).
1. st. - každá středa ráno
2. st. - každé úterý ve 14.00

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 4. 4. a v pátek 5. 4. 2024 

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také "SŠ") a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školníím roce 2023/2024 platí:

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2023
Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají do 1. 3. 2024

Sdružení rodičů dětí ZŠ Holice, Komenského 100

Výbor rady rodičů: 20. 9. 2023

Rada rodičů: 14. 11. 2023, 16. 4. 2024, květen 2024

Třídní schůzky: 

Dle ep. situace, možné i online

1. - 5. - 25. 09. 2023 (pondělí) - společná
6. - 9. - 26. 09. 2023, (úterý), 21. 11. 2023 (úterý) - jen 9. AB

Konzultační odpoledne 1. - 5.:

20. 11. 2023, 22. 4. 2024

Konzultační odpoledne 6. - 9.:

21. 11. 2023 (6. AB, 7. AB, 8. AB), 23. 4. 2024

Vedení školy:

Mgr. Roman Matoušek – ředitel školy
Mgr. Lenka Thérová – zástupce ředitele
Mgr. Lenka Nováková – výchovná poradkyně
Lenka Němcová – vedoucí vychovatelka
Mgr. Zuzana Šmejcová – zást. 1. stupně
Ivana Vondroušová – adm. pracovnice
Miroslav Pacovský – školník

Schůzky budou dle potřeby.

Invetarizační komise: Mgr. Lenka Thérová, Ivana Vondroušová, Miroslav Pacovský