Informace ke screeningovému testování

Dne 12. 11. 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území ČR proběhne 22. a 29. listopadu 2021 ve všech školách testování na covid-19.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf

  • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků v pondělí 22. a 29. listopadu vždy první vyučovací hodinu. Děti, které chodí do ranní školní družiny, budou testovány také první hodinu po příchodu z ranní družiny.
  • Jelikož se bude testovat vždy v pondělí /nebo první den příchodu do školy, pokud žák nebude v pondělí přítomen/, nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale situaci bude řešit KHS. Pozitivně testovaný žák obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu, počká v izolační místnosti na zákonného zástupce, odejde domů a počká na pokyny KHS.
  • Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, které budou škole dodány. V případě testování žáků 1. – 3. tříd bude umožněna asistence zákonného zástupce. Děti s přítomností zákonných zástupců budou testovány v tělocvičně. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování /14 dnů po plně dokončeném očkování/ nebo po prodělaném onemocnění covid-19. V tom případě žák předloží čestné prohlášení zákonného zástupce, které je v příloze této informace.
  • Na základě výsledků získaným z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.
  • Pokud se dítě screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Min. zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

    Více informací k testování naleznete zde: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Mgr. Roman Matoušek, ředitel školy