Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady