Erasmus+ project: From Tradition to Innovation

O PROJEKTU OD TRADICE K INOVACI

Náš projekt s názvem „Od tradice k inovaci“ se zaměřuje především na ochranu nehmotného kulturního dědictví jako jsou tradiční řemesla a zároveň si klade za cíl podpořit technické vzdělávání a zmapovat průmysl a trh práce nejen v dané lokalitě, ale i v zahraničí. Cílem projektu je poskytnout studentům lepší start při výběru povolání.

Zvolenými prioritami projektu jsou:
• podpora jednotlivců při získávání a rozvoji základních dovedností a klíčových kompetencí
• společenská a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví
• udržitelné investice do kvality a efektivity systému vzdělávání a odborné přípravy

Všechny aktivity jsou propojeny s hlavními prioritami a také s tématy, která náš projekt pokrývá, jako jsou: problémy trhu práce spolu s kariérovým poradenstvím, nezaměstnanost mladých, podnikání, průmysl a mezinárodní spolupráce.

Cíle projektu:
• ukázat našim studentům a dalším účastníkům, že řemeslo je součástí kulturního dědictví a znalosti a dovednosti je důležité uchovávat, abychom je mohli předávat dalším generacím
• osvěžit tradiční „vymírající“ řemesla a zvýšit zájem studentů o technické obory -
• inovovat vzdělávání, provádět výzkum a využívat technologie k dokončení projektových aktivit
• posilovat sebevědomí a samostatnost studentů tím, že jim poskytneme příležitost pracovat se svými mezinárodními protějšky
• zlepšit kritické myšlení studentů a podpořit jejich zodpovědný přístup k informacím - vyhledáváním, sestavováním a výběrem informací
• podporovat jazykové vzdělávání a poznávání nových lidí
• používat angličtinu jako nástroj pro komunikaci a spolupráci
• zvýšit kvalitu kariérového poradenství zlepšením schopnosti studentů posoudit své dovednosti a najít si vhodné zaměstnání

Více informací o projektu najdete na oficiálních stránkách www.tradition-innovation.eu