Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na balené ovocné a zeleninové šťávy. Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty. Výběr ovoce a zeleniny je co nejpestřejší, přičemž jsou upřednostňovány produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.