Projekt „Mléko do škol“

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu „Mléko do škol“. Cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento program zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.